Felnőttképzés

Felnőttképzési tevékenységünk

 

A szakmai fejlődés, önmagunk fejlesztésének igénye mára egyre meghatározóbb. A gyorsan változó körülmények, az élethosszig tartó tanulás megjelenése, a kialakult körülményekhez, új követelményekhez való alkalmazkodás képességének elsajátítása az egyik legfontosabb dolog a munkaerőpiacon. A munkavállalási lehetőségek bővülése mellett a munkavégzés minőségének javulásán is segítenek a felnőttképzések valamint, a résztvevők versenyképes tudásra tehetnek szert, ami az élet több területén is felhasználhatnak később, ezért kérem tekintse meg felnőttképzési kínálatainkat.

 

Engedélyezési szám: E-001643/2017
Felnőttképző engedély száma: E/2021/000012

 

 

Felnőttképzési programjaink

 

 

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

 

Engedély száma: E-001643/2017/D001
Óraszám: 72

A felnőttképzés célja a vállalkozás indításához szükséges gazdasági-pénzügyi és könyvelési, illetve jogi, munkaszervezési alapismeretek elsajátítása, továbbá az önálló válllakozás alapításához és működtetéséhez szükséges alapvető vállalkozói ismeretek megismerése. A szükséges kompetenciák elsajátítása. Verbális és nonverbális kommunikációs eszközöknek az üzleti élet szabályai szerinti hatékony alkalmazási lehetőségei. A résztvevő képes legyen a kialakított kompetenciák birtokában saját üzleti vállalkozást indítani és értse a működésének folyamatait.

 

 

Egészségtudatos életvezetés a mindennapokban

 

Engedély száma: E-001643/2017/D012
Óraszám: 30

A felnőttképzés célja olyan ismeretek átadása és kompetenciák fejlesztése, amely az ember személyes életvezetési tudatosságát erősíti, és elősegít a természet, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környettudatos életvitel kialakítását.

 

 

Pályaorientációs ismeretek

 

Engedély száma: E-001643/2017/D015
Óraszám: 30

A felnőttképzés célja a pályaválasztáshoz, a céltudatos karriertervezéshez szükséges alapismeretek, a tudatos döntés meghozatalához szükséges szemléletmódok megismerése, az önismereti tudás és az álláskereséshez és elhelyezkedéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése.

 

 

Korszerű álláskeresési ismeretek és technikák napjainkban

 

E-001643/2017/D013
Óraszám: 30

A felnőttképzés célja a pályaválasztáshoz, a céltudatos karriertervezéshez szükséges alapismeretek, a tudatos döntés meghozatalához szükséges szemléletmódok megismerése, az önismereti tudás és az álláskereséshez és elhelyezkedéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése.

 

 

Környezettudatos életvezetési ismeretek

 

Engedély száma: E-001643/2017/D014
Óraszám: 30

A felnőttképzés célja olyan ismeretek átadása és kompetenciák fejlesztése, amely az ember személyes életvezetési tudatosságát erősíti, és elősegít a természet, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környettudatos életvitel kialakítását

 

 

A modern menedzser kompetenciái

 

Engedély száma: E-001643/2017/D006
Óraszám: 30

A felnőttképzés célja az elméleti és gyakorlati vezetői tudás fejlesztése az, hogy sokrétűen felkészítse a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepvállalásra, annak lényeges aspektusaira.

 

 

Kutatásmenedzsment alapelvei a tudományos munkában

 

Engedély száma: E-001643/2017/D011
Óraszám: 30

A képzés célja, hogy a résztvevők széleskörűen, bármely szegmensben hasznosítható általános tudásként, tudományszervezeti, tudománypolitikai, projekt-szervezési, pályázati és gazdasági- vezetési alapismereteket szerezzenek.

 

 

Általános és szociális kompetenciák fejlesztése, képzése a társadalmi esélyegyenlőtlenségek megértésére

 

Engedély száma: E-001643/2017/D016
Óraszám: 300

A képzés célja, hogy olyan társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók álljanak a térség rendelkezésére, akik tudnak, képesek és szeretnének nehéz sorsú embertársaiknak segítséget nyújtani, támogatni őket nehézségeik leküzdésében. A személyes- és társas kompetenciáik fejlesztésével akár a közszolgáltatásban, akár a civil szektorban, akár önkéntes tevékenység végzésében tudják kamatoztatni a megszerzett ismereteket.

 

 

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés

 

Engedély száma: E-001643/2017/D017
Óraszám: 35

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

 

 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

 

Engedély száma: E-001643/2017/D018
Óraszám: 35

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

 

 

 

Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok – IKER 2015 3. szintjéhez igazodó képzés

 

Engedély száma: E-001643/2017/D019
Óraszám: 35

A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használjanak.
A résztvevők önállóan legyenek képesek különböző, nem begyakorolt feladathelyzetekben adekvátan, egymást kiegészítve használni az általuk már ismert digitális megoldásokat.

 

 

Új digitális megoldásokat találok – IKER 2015 4. szintjéhez igazodó képzés

 

Engedély száma: E-001643/2017/D020
Óraszám: 35

Az IKER 4. szintjére besorolható digitális kompetenciafejlesztő képzés célja (illeszkedve az IKER 2015 és a DIGCOMP 2.1 szintjeihez), hogy a résztvevők képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről, továbbá új probléma vagy feladat esetén új szoftvereket, digitális megoldásokat tudjanak keresni, azokat összehasonlítani, majd felhasználni.

 

 

 

A képzéseinkre való jelentkezés a „Jelentkezési lap" kitöltésével lehetséges, mely történhet

  • személyesen vagy postai úton (Erlauni Kft. 3300 Eger, Kertész utca 141. 1. em. 11.)
  • e-mailben (erlauni@gmail.com)

Panaszkezelés: sérelem esetén ügyfeleink az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, illetve az ügyvezetőhöz egyaránt fordulhatnak, akik szóban vagy írásban egyaránt rendelkezésre állnak


Letölthető nyomtatvány

 

További információ:

  • Telefonszám: 06-30-859-1803
  • E-mail: erlauni@gmail.com